THỦ TỤC & ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU

THỦ TỤC & ĐIỀU KIỆN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU

I – Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

Theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP, rượu không bao gồm bia, nước trái cây lên men và các loại thức uống có cồn dưới 5% theo thể tích. Đồng thời, kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nên để được phép kinh doanh bán lẻ rượu cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Đã thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;
 • Có quyền sử dụng địa điểm kinh doanh hợp pháp;
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, có địa chỉ rõ ràng;
 • Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, phân phối rượu, bán buôn rượu.

II – Hồ sơ xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Điều 23 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định trên.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở làm địa điểm bán lẻ.
 • Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất, phân phối hoặc bán buôn rượu.

III – Thủ tục xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Căn cứ Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 17/2020, việc xin cấp Giấy phép bán lẻ rượu thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu địa phương đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thành phần hồ sơ.
 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Thông báo kết quả hồ sơ

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép bán lẻ rượu;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải ra thông báo điều chỉnh, bổ sung.