Vốn điều lệ là gì? Thời hạn góp vốn? Có cần chứng minh vốn điều lệ không?

Khởi nghiệp là chặng đường đầy khó khăn và thách thức, đòi hỏi những chủ doanh nghiệp phải hoạch định được chiến lược kinh doanh rõ ràng về nhân sự, nguồn hàng, nguồn vốn, tài chính,…Trong đó vốn kinh doanh luôn là bài toán quan trọng yêu cầu chúng ta phải tính toán thật cẩn trọng. Không ít chủ doanh nghiệp đang băn khoăn liệu có phải chứng minh nguồn vốn khi đăng ký kinh doanh không. Các bạn hãy cùng theo dõi bài viết để nắm rõ quy định về đăng ký mức vốn điều lệ và có cần chứng minh vốn hay là không!

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Ví dụ: Có 3 thành viên Xvà Y và Z dự tính thành lập Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Lê. Thành viên X đăng ký góp vốn là 1,000,000,000 đồng và cam kết góp đủ số tiền này trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành  viên Y đăng ký góp vốn 600,000,000 đồng và cam kết góp đủ vốn vào công ty trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thành viên Z đăng ký góp vốn 400,000,000 đồng và cam kết góp đủ vốn vào công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy: Ba thành viên X, Y và Zđăng ký tổng mức vốn góp vào công ty là 1,000,000,000 đ + 600,000,000 đ + 400,000,000 đ= 2,000,000,000 đ.

Khi đó con số 2,000,000,000 đ được gọi là vốn điều lệ của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Lê.

Vốn điều lệ có tối thiểu và tối đa không?

Không có mức vốn tối đa trong doanh nghiệp, Pháp luật không quy định giới hạn trong việc góp vốn kinh doanh, do vậy Doanh nghiệp đăng ký vốn bao nhiêu cùng được, tùy theo quy mô và năng lực tài chính.

Pháp luật cũng không quy định mức vốn tối thiểu khi thành lập công ty đối với những ngành nghề kinh doanh thông thường, trừ một số ngành yêu cầu vốn pháp định thì buộc phải đăng ký mức vốn điều lệ tối thiểu bằng số vốn pháp định đó.

Xem thêm: Những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Có cần chứng minh vốn điều lệ không?

Không cần chứng minh vốn điều lệ. Khi thành lập công ty/hoặc góp vốn vào công ty thì không cần chứng minh vốn điều lệ trong tài khoản ngân hàng. Hiện tại pháp luật có quy định về thời hạn góp vốn điều lệ vào công ty là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau ngày này nếu các thành viên không góp đủ thì sẽ phải điều chỉnh về số vốn thực tế đã góp. Tuy nhiên theo thực tế hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp sau khi đăng ký mức vốn điều lệ công ty nhưng sau đó cũng không cần chứng minh, họ chỉ cần hoạt động hiệu quả và quản lý chặt chẽ việc kinh doanh trong khả năng kiểm soát của mình!