Chữ ký điện tử là gì? Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử là gì? Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký thực không? 1. Chữ ký điện tử […]

Xem thêm

Chữ ký điện tử là gì? Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử

1. Chữ ký điện tử là gì? Theo Điều 21 Luật Giao dịch điện tử 2005, chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng […]

Xem thêm

Hỏi – đáp: 10 vấn đề liên quan đến đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế ban hành cẩm nang về hóa đơn điện tử. Trong đó, giải đáp 10 vấn đề liên quan đến việc đăng ký sử […]

Xem thêm

03 điều cần biết khi sử dụng hoá đơn điện tử

Cục Thuế lưu ý một số vấn đề thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử như đăng ký sử dụng, đăng ký thay […]

Xem thêm

10 điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

10 điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế có Công văn 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 giới thiệu các nội dung mới […]

Xem thêm

Chữ ký số là gì? Doanh nghiệp có cần thiết sử dụng chữ ký số không?

Chữ ký số là gì? Doanh nghiệp có cần thiết sử dụng chữ ký số không? Hiện nay chữ ký số đang được sử dụng […]

Xem thêm