THỜI HẠN KÊ KHAI THUẾ VÀ CÁC MỨC PHẠT TỜ KHAI THUẾ NĂM 2022

THỜI HẠN KÊ KHAI THUẾ VÀ CÁC MỨC PHẠT TỜ KHAI THUẾ NĂM 2022

Nhằm nâng cao ý thức tuân thủ và tự giác chấp hành về thuế của Doanh nghiệp trong công tác khai thuế cũng như cải cách thủ tục hành chính trong xử lý vi phạm về thuế, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm về thuế hóa đơn, với Nghị định mới này, mức phạt chậm nộp các tờ khai thuế được nâng lên lên rất cao so với trước, Chính vì vậy Quý doanh nghiệp cần lưu ý kỹ về thời hạn kê khai, tránh những sai sót không đáng có. Hãy cùng Luật Gia Phúc điểm qua một số quy định về thời hạn kê khai cũng như mức phạt chậm nộp tờ khai, mức phạt chậm nộp thuế:

Thời hạn kê khai thuế:

Quy định về thời hạn kê khai thuế Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 :

Tham khảo : CÁC LOẠI THUẾ CẦN NỘP KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ( QUY ĐỊNH 2022)


Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế :
 

Căn cứ điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 mức phạt chậm nộp tờ khai thuế năm 2022 được quy định như sau :

MỨC PHẠT CHẬM NỘP TIỀN THUẾ VÀ CÁCH TÍNH TIỀN PHẠT CHẬM NỘP THUẾ

Theo khoản 2 Điều 59 Luật số 38/2019/QH14 Luật quản lý thuế quy định :

  1. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:
  2. Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;
  3. Thời hanh tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn đinh, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Công thức tính tiền chậm nộp thuế như sau:

Số tiền phạt chậm nộp tiền thuế = Số tiền thuế chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

DN lưu ý: KỂ CẢ KHÔNG PHÁT SINH BẤT KỲ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ NÀO TRONG QUÝ ĐỀU PHẢI KÊ KHAI ĐÚNG HẠN.

Dịch vụ kê khai thuế từ 300k/tháng chỉ có tại Luật Gia Phúc sẽ đem đến sự an tâm tuyệt đối trong quá trình vận hành công ty của các bạn!

hotline : 0962.720.696 – 0865.888.862