Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

 

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ

1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

– Là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp (Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 mời các bạn xem thêm tại ( https://luatgiaphuc.com/thanh-lap-doanh-nghiep/)

– Thực hiện ký quỹ lữ hành quốc tế tại ngân hàng, mức ký quỹ phụ thuộc vào dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp (Mức ký quỹ đang được giảm 80% trong giai đoạn từ 28/10/2021 đến 31/12/2023)

DỊCH VỤ SỐ TIỀN KÝ QUỸ
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng
Doanh nghiệp Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng

– Điều kiện về người phụ trách:

Người phụ trách kinh doanh lữ hành quốc tế là người giữ một trong các chức danh: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Theo quy định của Luật Du lịch 2017: Người phụ trách trong doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác thì người phụ trách đó phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch; Quản trị du lịch MICE; Đại lý lữ hành; Hướng dẫn du lịch;

+ Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

+ Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

– Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế: Về nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức thi và cấp chứng chỉ đối với người phụ trách trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định cụ thể tại điều 4 và điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

 

2. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 33 Luật Du lịch 2017.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

(theo mẫu số 04, PHỤ LỤC I, Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch)

  1. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tưn
  2. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành (do ngân hàng cấp cho doanh nghiệp sau khi ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế)
  3. Bản sao có chứng thực các giấy tờ của người phụ trách (chứng đáp ứng điều kiện về người phụ trách trong doanh nghiệp xin giấy phép lữ hành quốc tế)

– Văn bằng tốt nghiệp

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương

– Các chứng chỉ khác (nếu có) của người phụ trách

  1. Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

3. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Cơ quan có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 điều 33 Luật Du lịch 2017.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là TỔNG CỤC DU LỊCH.

Tổng cục Du lịch là một cơ quan trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiệm vụ quản lý ngành du lịch ở Việt Nam. Tổng cục Du lịch có trụ ở chính tại: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục du lịch có trách  nhiệm cấp phép hoặc thông báo bằng văn bản nếu từ chối cấp phép.

Công ty Luật Gia Phúc là đơn vị cung cấp dịch vụ trọn gói xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Liên hệ luật sư tư vấn (miễn phí): 0865.8888.62