THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA MỚI NHẤT ( Năm 2022 )

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA MỚI NHẤT ( Năm 2022 )

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là một trong những ngành nghề có điều kiện đòi hỏi các Doanh nghiệp phải đáp ứng trước khi đi vào hoạt động hợp pháp. Việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa không quá khó, nhưng đòi hỏi khá nhiều kinh nghiệm và mất khá nhiều thời gian cho đơn vị khi phải tự đi xin giấy phép.

Vậy điều kiện để tiến hành kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là gì, Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa ở đâu? Xin mời bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Kinh doanh lữ hành nội địa là việc thực hiện các hoạt động cũng như thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần và bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho văn phòng đại diện tổ chức thực hiện chương trình, hướng dẫn du lịch.

 1. Thủ tục thực hiện xin giấy phép lữ hành nội địa:
 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Hồ sơ xin giấy phép lữ hành nội địa:
 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;
 • Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 1. Điều kiện xin giấy phép lữ hành nội địa:
 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam: trước đây là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng, hiện tại để hỗ trợ khôi phục hoạt động sau dịch Covid, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành (28/10/2021) và được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023, giảm 80% tiền ký quỹ đối với DN kinh doanh dịch vụ lữ hành, như vậy chỉ còn 20.000.000 ( hai mươi triệu ) đồng đối với DN kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;

+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+ Du lịch;

+ Du lịch lữ hành;

+ Quản lý và kinh doanh du lịch.

 1. Dịch vụ xin giấy phép lữ hành nội địa tại Luật Gia Phúc:
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ, hoạt động lữ hành nội địa;
 • Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép lữ hành nội địa; Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi được cấp phép.