Hướng dẫn khai báo thuế suất thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hướng dẫn khai báo thuế suất thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS

                        Hướng dẫn khai báo thuế suất thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS (ảnh minh họa)

Hệ thống VNACCS/VCIS là gì?

VNACCS/VCIS là hệ thống thông quan tự động kết hợp hai thành phần –  Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin nghiệp vụ (VCIS), được Việt Nam xây dựng từ năm 2014. VNACCS/VCIS tích hợp tất cả các quy trình hải quan cần thiết trong một nền tảng điện tử và tự động hóa duy nhất phục vụ cho hồ sơ khách hàng điện tử bản kê khai điện tử, thanh toán điện tử và giấy phép điện tử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống giúp doanh nghiệp, thương nhân đăng ký và nộp tờ khai hải quan theo phương thức điện tử. Nó tự động tính toán các loại thuế áp dụng và nghĩa vụ phải trả, đồng thời cảnh báo cho nhân viên hải quan nếu hàng hóa bị khai báo không chính xác. Hệ thống cũng có thể tạo mã cho từng lô hàng và chỉ định lô hàng đó vào các kênh màu đỏ, xanh lá cây hoặc vàng tương ứng dựa trên phương pháp luận quản lý rủi ro của chúng để kiểm soát hải quan.

VNACCS/VCIS là một phần của Dự án hiện đại hóa hải quan viện trợ không hoàn lại nhằm xây dựng và khởi động chương trình hải quan điện tử và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Hướng dẫn khai báo thuế suất thuế GTGT 8% trên hệ thống VNACCS/VCIS

Tại Mục II Công văn 370/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan:

– Chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

Mã VB195 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% (theo quy định tại Luật thuế GTGT) và 10% (theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP).

– Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00 ngày 01/02/2022 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00 ngày 01/02/2022 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00 ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB195).

Xem chi tiết tại Công văn 370/TCHQ-TXNK ngày 28/01/2022.