ĐIỀU KIỆN KHI LẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT CON DẤU ( QUY ĐỊNH 2022)

ĐIỀU KIỆN KHI LẬP CƠ SỞ SẢN XUẤT CON DẤU

Trong công cuộc thực hiện cải cách về khoa học, công nghệ, rất nhiều những doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh được lập ra kinh doanh trong mọi lĩnh vực, và bất kỳ 1 tổ chức nào đều chuẩn bị cho mình một con dấu để xác minh giá trị pháp lý trên các văn  bản, giấy tờ với cơ quan Nhà nước hoặc với khách hàng, đối tác. Cùng với đó số lượng các đơn vị sản xuất con dấu ngày càng tăng.
Vậy Pháp luật quy định như thế nào về Cơ sở sản xuất con dấu? Là ngành nghề tự do kinh doanh hay có điều kiện ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Gia Phúc:

Cơ sở sản xuất con dấu có thể tồn tại dưới các hình thức: 

Như vậy để được Nhà nước đảm bảo quyền kinh doanh thì trước hết, nhà đầu tư phải là cơ sở kinh doanh được thành lập và hoạt động theo các quy định pháp luât tại Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp hoặc quy định của Luật hợp tác xã 2012.

Điều kiện của cơ sở sản xuất con dấu

Điều kiện về người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự cơ sở sản xuất con dấu

 1. Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự phải có lý lịch rõ ràng
 2. Điều kiện đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh là không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 •  Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

 •  Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

Cơ sở kinh doanh phải có đủ điều kiện về an toàn PCCC quy định tại Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP:

 1. Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
 2. Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở.
 3. Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về PCCC.
 4. Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 5. Có lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
 6. Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.
 8. Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC
 9. Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an.
 10. Ngoài ra, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, nhà làm luật đã chỉ ra một số cơ quan đặc thù mới được phép sản xuất các loại con dấu hình Quốc huy, hình Công an hiệu, hình Quân hiệu, cụ thể như sau:
 11. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu
 12. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu có hình Quân hiệu.